Regulamin korzystania z bonu

 

Posiadacz bonu zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty

Bon należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.

Bon na zabieg należy wykorzystać jednorazowo.

W przypadku bonu o wartości może on być wykorzystany jako jednorazowa wizyta lub rozdzielony na kilka spotkań.

Istnieje możliwość wymiany zabiegu w bonie na inny o takiej samej wartości lub dopłaty w przypadku kiedy wartość jego jest wyższa od wartości zabiegu w bonie.

Nie ma możliwości zwrotu gotówki z bonu, którego wartość jest wyższa od kwoty wykorzystanego zabiegu.

Płatność bonem nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

Bon nie podlega zwrotowi ani nie może być wymieniony na gotówkę.

Bon może być przeniesiony na inną osobę.

Odwołanie umówionej wizyty musi nastąpić na 24 godz. przed jej terminem. W przypadku nieodwołania wizyty lub odwołania jej później niż w podanym terminie, Bon przepada.

Bon jest ważny 2 miesięcy od daty wystawienia i nie ma możliwości jego przedłużenia.