OBOWIĄZEK   INFORMACYJNY

Administratorem Pani/a danych osobowych jest:

 Salon Urody Monika Monika Urbaś – Kużdrzyn  z siedzibą Zakopane (kod pocztowy: 34-500) przy ul. Kasprusie 4c posługującą się numerem NIP: 6631786059, e-mail: adres e-mail: kontakt@salonurodyzkopane.pl .

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: realizacji umowy (wykonania usługi).
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne ( system informatyczny do zarządzania Salonem, operator komórkowy Orange ) dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu .
 6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Salon Urody Monika Monika Urbaś – Kużdrzyn z siedzibą Kasprusie 4c, 34-500 Zakopane, PL, NIP: PL6631786059, w celu realizacji usługi.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: kontakt@salonurodyzkopane.pl. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

               Na terenie Zakopanego przebywam w  celach turystycznych    TAK

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI CZYTELNIE – DZIĘKUJEMY! 

 

Imię  i Nazwisko  :______________________________________________

    Data dzisiejsza:____________________

 Numer telefonu :____________________

                  E -mail: ___________________________________

 

ZGODA HANDLOWA

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Salon Urody Monika Monika Urbaś – Kużdrzyn z siedzibą Kasprusie 4c, 34-500 Zakopane, PL, NIP: PL6631786059, w celu przesyłania informacji handlowych na mój adres e-mail oraz numer telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: kontakt@salonurodyzkopane.pl. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Salon Urody Monika Monika Urbaś – Kużdrzyn z siedzibą Kasprusie 4c, 34-500 Zakopane, PL, NIP: PL6631786059, e-mail: kontakt@salonurodyzkopane.pl.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

               Na terenie Zakopanego przebywam w  celach turystycznych    TAK

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI CZYTELNIE – DZIĘKUJEMY!

 

Imię  i Nazwisko  :______________________________________________

                      Data:____________________

 Numer telefonu :____________________

                 E -mail:_____________________________________________________