BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA W SALONIE URODY MONIKA


 1. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, ręczniki, igły, waciki, ligninę, gaziki, serwety, do frezarki stosowane są jednorazowe kapturki ścierne, wykonujemy również pedicure omegą (ostrza jednorazowe), stosowane pilniki są jednorazowego użytku, do moczenia stóp stosowana jest miska pokryta jednorazową folią – wszystkie jednorazowe środki po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych.
 2. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji i sterylizacji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej.
 3. Stoły, blaty, fotele dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 4. Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.
 5. Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.
 6. W Salonie Urody Monika mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
 7. Pracownicy Salonu utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, który pozwoli na bezpieczne wykonanie każdego zabiegu, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń. Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach, których nie da się odpowiednio zabezpieczyć są wyłączeni ze świadczenia usług aż do wyleczenia.
 8. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. W przypadku zranienia podczas zabiegu zabieg zostaje przerwany, należy wówczas umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.
 9. W Salonie mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.
 10. Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik Salonu porządkuje stanowisko pracy.
 11. W Salonie Urody Monika kawa i herbata serwowane są w kubkach jednorazowego użytku